Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outlinePublisert:
01. desember kl. 09:50

Ved positiv hjemmetest

Les mer clear
error_outlinePublisert:
30. november kl. 09:06

Ledige timer for vaksinering (også 3. dose)

Les mer clear
Hjem

Endelig vedtatt kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser

Kommunestyret i Hemnes vedtok den 15.12.2016 kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser med handlingsprogram jf. plan- og bygningslovens §11-15.

Kommunedelplanen skal være et overordna politisk styringsdokument der samfunnsmessige behov er kartlagt og innarbeidet i plandokumentet. Planen er en tematisk kommunedelplan og skal knyttes mot kommuneplanen. Planen vil ikke gi hjemmel for arealdisponeringer, men skal kunne gi anbefalinger til kommuneplanens arealdel.

Kommunedelplanen vil gi grunnlag for å søke spillemidler til idrettsanlegg,nærmiljøanlegg og anlegg til friluftsformål. Tiltak i planen skal sees i sammenheng med helsemessige synspunkt knyttet opp mot folkehelseloven og samhandlingsreformen. Kommunedelplanen er et overordnet politisk styringsdokument og et utgangspunkt for rådmannen sitt administrative arbeid innen temaet idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Kommunedelplanen skal være et verktøy for samarbeid mellom kommunen og frivillige lag og foreninger i kommunen.

Vedtaket kan ikke påklages. For mer informasjon kontakt saksbehandler Karl-Johan Lenningsvik på telefon 75 19 70 42 eller på epost karl-johan.lenningsvik@hemnes.kommune.no


Plandokumenter:

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser.pdf

Handlingsprogram.pdf