Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outlinePublisert:
01. desember kl. 09:50

Ved positiv hjemmetest

Les mer clear
error_outlinePublisert:
30. november kl. 09:06

Ledige timer for vaksinering (også 3. dose)

Les mer clear
Hjem

Endelig vedtatt arealplan - Detaljregulering for Solheim sør

Detaljregulering for Solheim sør ble i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtatt av Hemnes kommunestyre i møte 23.06.16 sak 40/16. Plandokumentene finnes på Hemnes kommune sine nettsider under kunngjøringer.

Det er inngått avtale med grunneier Roy og Susanne Holmen hvor Hemnes kommune skal utarbeide reguleringsplan for hyttebebyggelsen på deres eiendom Solheim. Planen krever konsekvensutredning både på grunn av størrelsen og LNF - formålet i kommuneplanens arealdel. Planprogrammet ble lagt ut til offentlig ettersyn samtidig med at det ble meldt planstart.

Kommentarer til innkomne uttalelser ligger under saksdokumenter på Hemnes kommune sine nettsider.

Vedtak av reguleringsplan er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens kapittel VI, og kan påklages. Ved mer informasjon om klage kontaktes saksbehandler. Frist for å klage settes er 3 uker fra det tidspunkt denne underretning mottas. En eventuell klage skal oversendes til Hemnes kommune, Sentrumsveien 1, 8646 KORGEN.

 

Plandokumenter:

00 Vedtatt Plankart.pdf

00 Vedtatt Planbestemmelser.pdf

00 Vedtatt Planbeskrivelse og KU.pdf