Terra Tap.png
(Illustrasjonsfoto)

«Vi kan ikke gjøre annet nå enn å ta avgjørelsen til etterretning, men skulle gjerne ha sett et annet resultat. Rettens begrunnelse for avgjørelsen er utelukkende at Terra fjernet opplysninger om risiko fra Citis salgsprospekt da selskapet presenterte produktene for kommunene. Terra fjernet også opplysningene om at produktene bare skulle selges til sofistikerte parter, noe kommunene ikke er. Dette skulle ha vært formidlet til kommunene.»

«Kommunene er nå avskåret muligheten for å holde Citi ansvarlig for de feil og mangler som heftet ved Citis produkter. Avgjørelsen viser at Terra ene og alene er gjort ansvarlig for de feil som ble begått. Vi er av den oppfatningen at erstatningskravet i det verserende søksmålet mot Terras forsikringsselskap (ACE) for Oslo tingrett og fordringsanmeldelsene i boet er styrket som følge av avgjørelsen»

- Vi skulle gjerne sett et annet resultat, sier kommunenes advokat til Dagens Næringsliv.


Mer om denne saken hos Rana Blad     |  Mer om denne saken hos Dagens Næringsliv