38471_img___1389879929.jpg
Statssekretær Jardar Jensen åpnet ekspertutvalgets første møte tirsdag. Her sammen med utvalgets leder, Signy Vabo.

- Dere representerer god og allsidig kompetanse på kommunesektoren, både teoretisk og praktisk. Vi har stor tillit til at arbeidet vil bli nyttig i den videre prosessen, både for det som skal gjøres sentralt og lokalt, sa Jensen til de frammøtte.

Ekspertutvalget skal levere første delrapport i løpet av våren. Her skal de se på hvilke kriterier som må være på plass for at kommunene skal løse de oppgaver de har i dag.

Om ett år legger utvalget fram sin sluttrapport. Her skal de gå nærmere inn på hvilke kriterier som skal ligge til grunn for at kommunene skal kunne få nye oppgaver og mer selvstyre. Rapporten skal brukes i arbeidet med ny oppgavefordeling.

- Jeg ønsker ekspertutvalget lykke til med arbeidet. Det er knyttet stor interesse til arbeidet utvalget nå skal i gang med. Dette blir spennende, sa Jensen.

Ekspertutvalget skal ledes av professor Signy Vabo, Høgskolen i Oslo og Akershus. Øvrige medlemmer er professor ved Universitetet i Oslo, Terje Hagen; professor i samfunnsøkonomi ved NTNU og leder av TBU, Lars Erik Borge; forsker Bernt Aslak Brantzæg, Telemarksforskning; direktør for Kompetansesenter for distriktsutvikling, Halvor Holmli; rådmann i Finnøy kommune, Helene Ohm og rådmann i Lenvik kommune, Margrethe Hagerupsen.

38472_img___1389880155.jpg
Ekspertutvalget som skal jobbe med kommunereformen møttes for første gang tirsdag. (Kommunal- og moderniseringsdepartementet)