Hensikten med eierskapsmeldinga er å sikre overordnet styring, selskapsledelse og kontroll av det kommunale eierskapet. Meldingen skal gi retning for beslutninger og sikre politisk forankring.  Den sikrer også at overordnede retningslinjer og strategier for Hemnes kommunes eierinteresser er samlet ett sted.

Det er utarbeidet egne eierstrategier for flere av eierskapene, og noen vil komme til framover.  Plan for dette står benevnt under merknader til hvert enkelt selskap/engasjement. De eierstrategiene som er vedtatt, ligger her.