Klage

Etter endring i Lov om Eigedomsskatt gjeldende f.o.m. 2013, kan klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt - dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Merk at det er grunnlaget for selve utskrivingen på eiendommen og skattetaksten som kan påklages – ikke skattesatsen eller skattebeløpet.

Evt. klage sendes:

Hemnes kommune,TEK, Eiendomsskattekontoret,  
Sentrumsveien 1
8646 Korgen