Eiendomsskattetakst verker og bruk
EIENDOMSSKATT

Verker og bruk (produksjonsbedrifter)

Eier gnr bnr fnr takstnr. Adresse Postnr. Poststed Eiendomstakst 2010 Utskrevet E-skatt
Bleikvassli Gruber 119 1 1 8647 Bleikvasslia 2 797 000 19 579
Nortura Bjerka 149 44
2 Strandgt. 14 8643 Bjerka 33 500 000 234 500
Trenor Vinduer AS 65 1 285 3 Lapphellvegen 13 8640 Hemnesberget 257 000 1 799
Helgelandskraft AS 149 1 133 4 Strandgt. 7 adm. B 8643 Bjerka 114 410 000 800 870
HASVO 108 3 20 5 Øvre Villmones 22 8646 Korgen 3 247 000 22 729
Hemnes Mek AS 65 1 246+261 6 Lapphellvn. 11 8640 Hemnesberget 3 898 000 27 286
Arthur Thoresen Serviceverksted 65 2 40 7 Juvikvegen 75 8640 Hemnesberget 258 000 1 806
Jakobsen Bilverksted 65 2 26 8 Juvikvegen 24 8640 Hemnesberget 214 000 1 498
Johansen Maskin AS 108 3 18 9 Øvre Vilmones 21 8646 Korgen 967 000 6 769
Skogan gartneri 149 21 10 Skogan 8643 Bjerka 350 000 2 450
Vasdal Rune AS 108 3 19+29 11 Villmones 8646 Korgen 802 000 5 614
Nyholmen sagbruk 53 81 12 Europavegen 450 8642 Finneidfjord 1 300 000 9 100
Nymoen Røyeoppdrett 161 4 13 Bjarne Johnsen 8647 Bleikvasslia 780 000 5 460
Hemnes Holding AS 65 1 490 14 Myravn. 34 8640 Hemnesberget 8 340 000 58 380
Trenor Vinduer 65 141 15 Oldervikvn.1 8640 Hemnesberget 32 300 000 226 100
Bjerka Sandindustri 149 1 138 16 Strandgt. 25 8643 Bjerka 1 200 000 8 400
Førnesset Steinbrudd 56 2 17 Algot Berg 8642 Finneidfjord 0 0
Ørjedal Maskin 108 1 6 18 Sjøforsen 20 8646 Korgen 291 000 2 037
Statnett SF – linjenett 19 Husebybakken 28 B 0379 Oslo 166 930 000 1 168 510
Statnett SF – overføring 20 Husebybakken 28 B 0379 Oslo 165 000 000 1 155 000
Statkraft Genbank 51 6+35 1 21 8643 Bjerka 8 800 000 61 600
Hemnes Slipeverksted 65 1 81 22 Sørlandsv. 65 8640 Hemnesberget 172 000 1 204
Finneidfjord sag AS 53 1 23 Dalavegen 11 8642 Finneidfjord 1 700 000 11 900
Telenor Mobil (TnM) 24 1331 Fornebu 2 600 000 18 200
Telenor (TTS)


25 1331 Fornebu 14 580 000 102 060
NetCom 26 Postb. 4444 Nydalen 403 Oslo 1 126 000 7 882
Ventelo AS 27 Postboks 1 1330 Fornebu 92 000 644
Direct Connect AS 28 Kleverveien 6 1540 Vestby 500 000 3 500
Jernbaneverket (JBV) 29 Postboks 4350 2308 Hamar 2 056 000 14 392
Sum grunnlag:


568 467 000
Skatt, verker og bruk ekskl. kraftproduksjon
3 979 269


Skatteliste for verker og bruk vedtatt
Korgen, 25.02.2010


Øystein Kibsgaard Kjell A.Sjøfors

Jørgen Tolkmo