Takstnemnda i Hemnes kommune har vedtatt tilleggstaksering av Statnett sitt anlegg under oppføring/ oppgradering, tilleggstaksering av Statkraft sin nye kraftlinje/ kabel til Kjensvatnet og eiendommer som ikke tidligere har vært taksert og skattlagt - jfr. Høyesterettsdom av 24.10.2015 (HR-2015-01945-A - også kalt "Gildeskåldommen").

Skattelisten skal ligge ut til offentlig gjennomsyn i minst 3 uker og du finner den her. Den er også lagt ut på Servicekontoret i Korgen.