Hemnes kommune er med i stort landsomfattende prosjekt – «Egenmelding 365».

Det vil si mulighet til ett års egenmelding! Vil det kunne ha positiv effekt på sykefraværet?

Prosjektet vil gå over tre år, og det er omsorgstjenesten i Hemnes kommune som er invitert til å delta.

"Vi sa selvfølgelig ja til å delta, når vi fikk muligheten"  sier rådmann Amund Eriksen og enhetsleder Kari B Lillebjerka.

Dette er spennende og utfordrende! Hemnes kommune har et for høyt sykefravær, og det å få muligheten til å delta i dette prosjektet gir oss flere strenger å spille på i dette arbeidet.

Vi opplever at det er stor interesse, og stor motivasjon i organisasjonen for å delta. Det første 1 ½ året skal vi være referansekommune/bedrift – fra september 2014 skal kommunen aktivt forsøke ut ordningen med 365 dager egenmelding.

"Hemnes fikk tilbudet om å være med i konkurranse med flere andre kommuner, så bare det er jo spennende og motiverende" avslutter Eriksen og Lillebjerka.

Du kan få mer informasjon om prosjektet ved å henvende deg til:

  • Rådmann Amund Eriksen - 41475680
  • Enhetsleder Kari B Lillebjerka - 97899965
  • Prosjektleder Synnøve Sjøfors - 92292796
  • Personalsjef Rolf Fjellestad - 97099338

Du finner mere informasjon på denne linken