Omkjøring gjennom Sverige

Når fjellsiden er ferdig rensket, fjernes alle løsmasser og vegen åpnes igjen. Naboer til området vil bli innkvartert på hotell den aktuelle natta.

Statens vegvesen anbefaler trafikanter mellom nord og sør å kjøre om Sverige, via E12 fra Mo i Rana og rv. 73 fra Trofors.

- Vi har dessverre ingen gode omkjøringer i arbeidsperioden, og beklager ulempene dette medfører. Vi kommer til å ha folk stående både i nord og sør mens arbeidet pågår, for å varsle trafikantene og rute dem inn på omkjøringsvegen, sier Pedersen.

Omkjøringsrute i Google Maps

Alternativ omkjøringsrute er den langs fv. 12 og fv. 17 mellom Mo i Rana og Mosjøen. Her må imidlertid trafikantene ta ferje mellom Nesna og Levang (Leirfjord). Ferjerutene finnes på177nordland.no.

16-1148 - Omkjøring - Mo i Rana_Web-01_500x354.jpg