Teknisk feil

Det har dessverre oppstått en driftsstans på personheisen på Hemnesberget omsorgssenter. Heisen har stått siden fredag, med alle de ulemper det medfører.

Det jobbes intenst med å skaffe deler for å få ordnet opp i saken, og forhåpentligvis blir det fikset til vi skal ha julebord for alle beboerne med pårørende på senteret i morgen, torsdag 6 desember.

Det er heldigvis innganger i alle etasjer slik at de som ikke kan gå trapper kommer seg direkte inn i etasjen de skal til. Man kommer seg inn i 1. etg ved hjemmesykepleiens inngang og i 2. etg ved sykehjemmets vaktrom eller dør til varemottak.

Stor honnør til personalet som bærer mat og annet nødvendig utstyr imellom etasjene.