Det vil vannavstenging i dag tirsdag 26.6 i perioden kl.10 til kl.11 pga. vannlekasjesøk på strekningen Prix-butikken til Gruvabakken.

Vi forsøker å begrense jobben så mye som mulig slik at færrest mulig abonnenter blir rammet.

Evt.spørsmål kan rettes til vakttelefon 47879700.