Pga. problemer med brudd på hovedledning i forbindelse med spyling av hovedvannledninger den 19.6 ble ikke spylingen fullstendig.

Det vil derfor bli foretatt ny spyling i Korgen tirsdag den 26.6 fra kl.21:00 og frem til 06:00 på onsdag.

Vannet vil bli delvis borte hos abonnentene under arbeidet.Vi anbefaler at hovedkran holdes stengt i perioden for å unngå slam i rør og armaturer.

Brunt vann kan oppleves i etterkant.La da vannet renne til det blir rent.

Tekniske Tjenester