Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outlinePublisert:
23. juni kl. 10:28

Skogrydding og kantklipp langs kommunale veier i Hemnes

Les mer clear
Hjem/Aktuelt

Dispensasjon snøscooter 2020

Søknad om dispensasjon for isfiske vil ikke bli behandlet i kommende sesong.

Andre dispensasjonssøknader fra motorferdselloven skal sendes inn digitalt via https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=5251&externalid=1832

 

Plan for snøscooterløyper på Hemnes har vært på høring og skal behandles av kommunestyret i desember. Det legges opp til en utvidet rastesone på de største islagte vannene(100m).