Capture_450x600.png

Digital post fra Husbanken
Fra april 2015 starter Husbanken å sende post digitalt.  Slik ønsker vi å jobbe smartere, og spare penger og miljøet.

Hvem mottar post digitalt?
De som vil motta digital post, er søkere som står oppført i det offentlige kontaktregisteret og som ikke har reservert seg mot digital post. Alle innbyggere som har logget seg inn på en offentlig tjeneste på nett, for eksempel hos NAV, eller Skatteetaten, er registrert i kontaktregisteret.

Hvordan motta post digitalt
Alle får et varsel på SMS og/eller e-post, når de får et viktig brev. Det er to måter å motta digital post: 1. Søkere som har digital postboks, vil motta brevet i postkassen sin. 2. Søkere uten digital postkasse, må logge seg inn på husbanken.no    for å lese vedtaket.

Må alle som ikke ønsker digital post reservere seg?
De som aldri har registrert epostadressen eller mobilnummeret sitt ved pålogging til en offentlig tjeneste, trenger ikke å reservere seg.
Vi vil da sende ut papirvedtak som før.

Om digital postkasse
Digital postkasse gjør det enklere å motta post digitalt, og er  innbyggerens eget trygge arkiv for viktige dokumenter.

Fordeler med digital postkasse
» All post fra det offentlige trygt og gratis ett sted.
» Varsel på SMS eller epost når vi sender viktige brev.
» Tilgang til posten sin uavhengig av tid og sted.
» Raskere svar og informasjon.
» Mulighet for laste opp viktige dokumenter til eget arkiv.
» Bidrar til å redusere offentlige kostnader og spare miljøet.

Om å opprette digital postkasse
På Norge.no kan innbyggere opprette digital postkasse. Innbyggeren kan velge mellom to digitale postkasser; Digipost eller e-Boks.
Postkassene er likestilte og begge tilfredsstiller strenge krav til sikkerhet. Begge tjenestene er gratis.
For å opprette digital postkasse, må innbyggeren logge seg inn enten med Bank-ID, BuypassID eller CommfidesID

Mer informasjon
» Norge.no er hovedkanalen for all informasjon om digital postkasse rettet mot innbyggerne.
De kan også få brukerstøtte på telefon 800 30 300.
» På husbanken.no vil du finne mer informasjon om overgangen til digital post.
» På Difi.no finner du informasjon som er rettet spesielt mot de som jobber i offentlig sektor.