Hemnes kommune har nå tatt i bruk digital brukermedvirkning. Første tema innenfor dette omfatter et aldersvennlig samfunn. Det er viktig i det videre arbeidet at kommunen får tilbakemeldinger på hva som er viktig for folk i kommunen når de planlegger for egen alderdom.

Fint om flest mulig av våre innbyggere tar seg tid. Undersøkelsen finner du her