Mange aktører vil nå kjøre tunge reklamekampanjer for å kapre oppmerksomheten om sitt produkt. Det er ikke lett for publikum å orientere seg i jungelen av tilbud.

Medietilsynets rolle er å tilby "plattformnøytral informasjon" til publikum, altså være en nøytral og objektiv rådgiver uten kommersielle interesser av noe slag.

Vi har snakket med sentralbord og servicetorg i mange kommuner, og vet at det kommer henvendelser. Også dette kommer til å øke i tiden framover.

Vi anmoder med dette din kommune om å hjelpe innbyggerne å få objektiv informasjon ved å henvende seg til Medietilsynet på vår informasjonstelefon 815 52 900 eller på hjemmesiden www.Digitaltvinorge.no