Teknisk- og miljøutvalget har i møte 3. april vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn utkast til detaljregulering for Torget på Hemnesberget. Dette er et nytt offentlig ettersyn for et planarbeid som ble startet ved kunngjort 30.10.2014. Planen omfatter deler av Sjøgata, Torggata og Sørlandsveien.

Saksdokumentene er vedlagt her, og du finner dem også på Servicekontoret. Frist for å uttale seg er 23. juni 2017.

Flere opplysninger om saka kan du få hos Sølve Tuven, tlf. 9525 2863 eller Trond Møllersen, tlf. 7519 7133.