Rådmannen har den 13. juni fastsatt planprogrammet for detaljregulering av Grustaket i Finneidfjord. Grustaket skal bli et boligfelt med atkomst nederst i Haugabakken. Planarbeidet utføres av Tanken Arkitektur as, Hemnesberget.

Neste trinn i planarbeidet blir utarbeiding av plan og offentlig ettersyn av utkastet.

Saksbehandler er Trond Ørjan Møllersen,
Tlf. 7519 7133 eller trond.mollersen@hemnes.kommune.no