Ungdomsklubbene jobber med å finne løsninger for at ungdomsklubbene kan åpne. Vi må sikre at vi ved en gjenåpning ivaretar sentrale føringer for smittevern. Når gjenåpningen vil skje vil bli publisert ila. uka.