Grafik.JPG

Her er informasjon om desentralisert sykepleierstudie på Helgeland, - oppstart høsten 2021!

Hemnes kommune har gode ordninger for utdanning og rekruttering av sykepleiere! Ta kontakt, - vi trenger deg!

Studiet har to faste studiedager i uka, samlinger gjennom året og går over fire år. Det gjør at du enklere kan kombinere studiene med jobb og familie. 50 % av plassene er reservert for deg som har tilknytning til Helgeland, og studiet er spesial- utviklet i samarbeid med alle kommunene i regionen og Helgelandssykehuset.

Studiet er lagt opp med aktive studiedager tirsdager og onsdager – enten sammen med basisgruppen i nærheten av deg eller på nett.
I tillegg blir det fysiske samlinger i Sandnessjøen 5-9 ganger i året.

Etter endt studietid får du en fullverdig bachelor- grad i sykepleie. Du får også mulighet til å velge valgemne som gjør deg enda bedre rustet til å være sykepleier i distriktet – fordi vi vet at det å være sykepleier på Helgeland ofte er annerledes enn i de store byene.

Hvorfor velge deltidsstudie i sykepleie på Helgeland?

  • Garantert praksisplass i din Helgelands- kommune eller nabokommune
  • Kan kombineres med deltidsjobb
  • Sterkt fokus på et godt studiemiljø
  • Mulighet for utveksling om man ønsker
  • Moderne øvingssenter i Sandnessjøen
  • Ekstra fokus på god veiledning i praksis

Opptakskrav: Generell studiekompetanse.

Studielengde: 4 år

Type studie: Deltid

Tidspunkt for undervisning: Undervisning og gruppearbeid på tirsdager og onsdager 5-9 fysiske samlinger i Sandnessjøen per år. Søknadsfrist: 15. april 2021

Les mer på vid.no/helgeland

Spørsmål om utdanningen:
Britt Øvrebø Haugland

+47 56 99 26 80

britt.haugland@vid.no

Spørsmål om opptak?

Merete Gloppen

+47 55 69 92 52

opptak@vid.no