Amund Eriksen # 2

Eriksen er 50 år, gift og har 3 barn. Han bor i Rana og vil dagpendle til Hemnes.

Han kommer nå fra jobben som rådmann i Nesna, og har blant annet også vært råmann i Skjerstad.

.