Selv om teamet har hatt færre møter i 2015 enn vi har hatt tidligere, går arbeidet videre med stødig kurs. Gruppen har hatt fire møter, der det ene var underveis  til et nettverksmøte i Lurøy.  Hemnes var vertskap for det andre nettverksmøtet i oktober i 2015. Det var 11 deltakere fra de andre kommunene i nettverket, to fra Kløveråsen Kompetansesenter for demens, og oss fire fra Hemnes. I tillegg har undertegnede som leder for teamet deltatt på en ledersamling for nettverk i Nordland i Bodø i mars. I november deltok alle fire på et kurs om utredning i Bodø. 

Teamet har utført 17 kartlegginger i forhold til demens i samarbeid med leger. De fleste kartleggingene omfatter også heimesituasjonen, og hvordan pårørende har det. Dette er til hjelp for andre deler av omsorgstjenesten, slik at tjenesten kan yte tilpasset nødvendig hjelp der det trenges. Medlemmene utfører individuell veiledning til ledere, ansatte, pårørende, og til personer med, -og uten demens. Det at Hemnes kommune har kompetanse på demens og problemer med uro og atferdsvansker, blir lagt merke til på fylkesplan. Vi har ved en anledning fått forespørsel fra en annen kommune om rådgivning i forhold til etablering av forsterket enhet innenfor skjermet avdeling i sykehjem. Dette har skjedd etter anbefaling fra Kløveråsen Kompetansesenter for demens.

Det er i 2015 ikke arrangert kurs for pårørende til personer med demenssykdom. Vi har etter flere år registrert et redusert behov for dette kurset. Det ble derfor besluttet å vente et år med å tilby det på nytt. Dette er nå under planlegging og tenkes avviklet i løpet av våren 2016 med seks samlinger.  
Det er avviklet kurs lokalt for alle ansatte i omsorgstjenesten. Kurset gikk over to dager og ble kjørt i juni og desember. Det var trettien deltakere begge gangene. «Møtet med avvikende adferd i omsorgsyrket»  ble en ubetinget suksess i følge tilbakemeldinger fra deltakerne. Stor takk til Yngve Osbakk fra Fylkesmannen som delte sin kompetanse med oss.

I 2016 ønsker teamet å komme inn på et tidligere tidspunkt i sykdomsutviklingen med vår utredning. Dette fordrer godt samarbeid med legene i kommunen, økt allmenn bevissthet om problemer med demens og derigjennom bryte ned noen tabuer om sykdommen. Teamet ønsker også å arbeide for å utvikle dagtilbudet for personer med demens. Varierte, tilpassede dagtilbud er viktig, spesielt for fysisk friske og oppegående som trenger det. Det hjelper også for pårørende til dem som har en demenssykdom. Det virker forebyggende og bidrar på flere måter til at de med sykdommen kan fungere heime lengre enn uten dagtilbud.

For Demensteamet i Hemnes,
Stein Solvang.