Mandag 25. november til onsdag 27. november avholdes den 5. Oppvekstkongressen i Trondheim, arrangert av Faglig Forum. Kongressen samler deltakere fra hele Norge og fra de mange profesjonsområder som dekker oppvekstfeltet.

Årets kongress har tittel «mangt skal vi møte – mangt skal vi meste». Kongressen omhandler bl.a. tema som gode oppvekstvilkår, kvalitetskriterier i barnehager, kosthold, sosiale medier på godt og ondt, utviklingsarbeid i barnehage, psykisk helse hos barn og ungdom og språket som utfordring.

Av forelesere kan nevnes Magne Raundalen, Liv Gjems, Sylfest Lomheim, Nina Misvær og Lisbeth Kvarme. Enhet barnehage og enhet helse deltar med representanter på denne kongressen. Deltagelsen på kongressen er finansiert av mottatt tilskudd, øremerket til kurs-virksomhet.

Mer informasjon om kongressen finnes på fagligforum.no