Gammelskola i Bleikvasslia onsdag 2. oktober kl 10.00.

Hemnes kommune arrangerer et dagsseminar hvor vi drøfter hvordan bevaringsverdig bebyggelse kan innlemmes i næringsrettet bruk. Seminaret er åpent for alle intereserte.

 

19.png

Arrangementet er gratis, men lunsjen koster kr 150,-

På grunn av lunsjen må vi ha påmelding innen 27.09. Henvendelse landbrukstjenesten. Tlf. 75 19 71 45 eller 75 19 71 43 epost: oystein.dyrlie@hemnes.kommune.no

20.png

 

PROGRAM

10.00-10.10 Åpning

10.10-10.55 Kulturvern og næringsutvikling i Nasjonale og regionale strategier

10.55-11.00 Pause

11.00-12.30 Kulturminnevern / bygningsvern -

12.30-1300 Opprustning kulturhistorisk verdifullebygg - muligheter og nødvendige hensyn

13.00-13.30 Lunsj

13.30-14.00 Omvisning på gammelskola

14.00-14.45 Kulturvern i kommunens tiltaksstrategi for kulturlandskap

14.45-15.15 N æringsrettede finasieringsordninger BU mfl.

15.15-16.00 Diskusjon/oppsumering

 

Foredragsholdere:

Arstein Brekke, Norsk Kulturminnefond,

Arne Farup, Fylkesmannen i Nordland, Landbruksavdelingen,

Lars Grimsby, HelgelandMuseum,

Øystein Dyrlie, Landbrukstjenesten i Hemnes kommune.

Odd Bleikvassli står for omvisningen på Gammelskola.