Scooterdispensasjoner, etter § 5b, for kjøring i området sørvest for Tustervatnet, Hanskvassområdet, er gyldige til og med 18. april 2021. Kjøring etter denne dato er forbudt.