Hemnes kommune skjerper besøksreglene ytterligere for omsorgssentrene, da spesielt sykehjem. Bakgrunnen er utviklingen av smittesituasjonen i Rana kommune, som definerer Rana til å være en rød kommune. Hemnes kommune velger å legge seg på samme nivå som Rana, som et føre var-tiltak. Årsaken er det nære samarbeidet mellom Rana og Hemnes, og all pendler- og elevtrafikk mellom kommunene.

I sykehjem er hovedregelen ved rødt nivå besøkstopp. Unntak fra besøkstopp ved alvorlig sykdom og ved behov for aktivitet hos urolige beboere. Individuelle vurderinger gjøres av avdelingsleder ut fra beboers behov. Når avdelingsleder har gjort unntak fra hovedregelen skal samme innsjekk og utsjekkingsrutiner som ved gult lys følges (intervju).

Sykehjem og omsorgsboliger på omsorgssentrene - risikoreduserende tiltak for besøkende:

  • Ytterdørene er stengt og besøkende skal ikke oppholde seg på fellesarealer.
  • Besøkende som ikke er frisk skal holde seg hjemme.
  • Sjekkliste gjennomgås per telefon.
  • Besøkende skal bruke munnbind.
  • Fortsatt legge til rette for digitale besøk.

 

Tannpleiere/logopeder/frisører/fotterapeuter

  • skal ikke inn i avdelingen så lenge det er rødt lys

 

Fysioterapeut

  • Kommunal fysioterapeut skal kun jobbe på omsorgssentrene

 

Oppfølging

  • Retningslinjene gjennomgås regelmessig og revideres ved endret smittesituasjon.
  • Retningslinjene videreformidles til pasienter/brukere og pårørende på avdelingsnivå, og publiseres på Hemnes kommunes hjemmeside.
  • Ansvarlig for å avtale besøk i hver enkelt avdeling skal sørge for å videreformidle synspunkter/ønsker fra pasienter/brukere og pårørende på ordningen slik at arbeidsgruppen kan vurdere eventuelle endringer/justeringer underveis

 

DET ER SÆRLIG VIKTIG Å VÆRE NØYE MED Å HOLDE AVSTAND, HA GOD HÅND- OG HOSTEHYGIENE!

 

Tirsdag 09.11.2020

Beredskapsgruppen