Formannskapets innstilling til årsbudsjett 2017, økonomiplan 2017-2020 ligger ute til offentlig ettersyn på kommunens hjemmeside, rådhuset i Korgen og biblioteket på Hemnesberget. Budsjett og økonomiplandokumentet laster du ned med å klikke å på denne linken.

Kommunestyret behandler og vedtar budsjett og økonomiplan 15 desember 2016.

Øvrige dokumenter, uttalelser og vedlegg finner du her