Program:

 • Bakgrunn for besøksforvaltningsprosjektet og status
 • Mulighetsstudie – en undersøkelse av mulighetene
 • Hva vil vi oppnå med mulighetstudien:
  • kartlegging av mulighetene
  • interesseavklaringer
  • en felles forståelse
  • samarbeidsformer
 • Hanne Lykkja fra Naturverkstaden Valdres og Feste arkitekter orienterer om landskapsressursanalyse – metode og gjennomføring
 • Hva vi ønsker å oppnå med møtet:
  • Innspill til tema og samarbeidsformer
  • Etablering av arbeidsgruppe
  • Framdriftsplan

Velkommen!

Agnes Arnardottir                                                                                     Håkon Økland

Prosjektmedarbeider                                                                                  Seniorrådgiver