plakat.png

Formannskapet i Hemnes inviterer til folkemøte om kommunereformen torsdag 29. oktober kl. 19.00 på Menighetshuset i Korgen. 

Kommunereformen - utredning av ny kommunestruktur

Program:

  • Velkommen v/ ordfører Christine Trones
  • Orientering om utredningsprosessene v/ rådmann Amund Eriksen
  • Presentasjon av utredninger om kommunesammenslåing
  • - alternativ «Ny kommune Nord-Helgeland    v/ Ole Petter Rundhaug
  • - alternativ «Ny kommune Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Vefsn» v/ Håkon Økland
  • Informasjon om hjemmesider
  • Formannskapets innstilling v/ ordfører Christine Trones
  • Spørsmål og debatt

Kommunestyret skal ta en beslutning om veivalg i møte 3. november. Formannskapet ønsker i forkant av dette å informere om resultatene fra utredningene om kommunesammenslåing mot Nord-Helgeland eller Vefsn - eller fortsette som egen kommune og å høre innbyggernes mening om saken.

Velkommen!                                                                                        

Christine Trones, ordfører

plakat2.png