Enighet mellom DNB og kommunene

DNB Bank ASA og kommunene Bremanger, Hattfjelldal, Hemnes, Kvinesdal, Narvik, Rana og Vik er enige om en løsning i den såkalte Terra-saken.

IMG_0111.jpg
Ordførerne i kommunene som inngikk forlik med DNB

DNB og kommunene har forhandlet frem en forliksavtale som innebærer at kommunene betaler 650 millioner kroner som endelig oppgjør til DNB. Dermed bortfaller rettssaken, som var berammet til å starte 21. september 2015 for Oslo tingrett. 

Saken gjelder det økonomiske oppgjøret etter flere avtaler som kommunene, etter råd fra Terra, inngikk med banken i perioden 2001-2006. Avtalene gikk ut på at kommunene fikk utbetalt nåverdien av fremtidige kraftinntekter og andre kommunale inntekter. Etter råd fra Terra Securities plasserte kommunene pengene i finansmarkedet. Plasseringene påførte kommunene store tap. Kommunene har krevd tapene erstattet av Terra Securities, forsikringsselskapene til Terra Securities og Terra Securities’ konkursbo. 

Untitled.png
Ordførerne fra Rana, Hattfjelldal og Hemnes, sammen med advokatene Stein Erik Stinessen og Caroline Lund fra Lund & Co

– Vi er fornøyde med at vi har kommet til enighet i denne saken og at vi unngår en rettssak som ville ha krevd store ressurser fra både kommunene og oss. Begge sider har bidratt for å komme til enighet, og dette er en god løsning for alle parter, sier konserndirektør Thomas Midteide i DNB.

Avtalen er betinget av godkjennelse av besluttende organer i kommunene og DNB. 

– Dette forliket betyr at kommunene kan legge saken bak seg. Avtalen er inngått på et nivå som ligger godt under det opprinnelige kravet fra banken, og det er vi fornøyde med. Nå får kommunene frigjort midler som kommer innbyggerne til gode, sier advokat Stein Erik Stinessen i Advokatfirmaet Lund & Co, som har representert kommunene i saken.

Saken mellom DNB og kommunene har i flere år vært stanset i påvente av en rettssak mellom kommunene og Citigroup i USA. Etter at saken ble satt i gang igjen, har partene vært i dialog om å finne frem til en løsning. 


Kontaktinformasjon:
Konserndirektør for Kommunikasjon i DNB, Thomas Midteide: tlf. 96232017
Advokatfirmaet Lund & Co v/advokat Stein Erik Stinessen: tlf. 99119912

IMG_0122.jpg
Deltakerne fra kommunene som var med i forhandlingene med DNB