Hemnesberget legekontor: 
*    har stengt i uke 30 (20. juli - 24. juli). Husk å ringe inn resepter senest uke 29!
*    Hemnesberget legekontor har redusert drift perioden juli – august.
      
Korgen legekontor: 
*    har åpent hele sommeren, men har redusert drift juli - august.

Dersom du har behov for legehjelp i sommer kan du kontakte:
*    Korgen/Hemnesberget legekontor på telefonnummer 75 19 70 90/75 19 74 00 mellom 08.00 - 15.00.
*    legevakt dersom du har behov øyeblikkelig hjelp utenom kontortid, på telefonnummer 75 12 68 40 ved behov for akutt hjelp 113