Grunder.jpg

Gründerfond – noe for deg?

Gründerfondet er en ny ordning der fylkestinget har øremerket midler for å gi kommunene rom for satsing på gründere i alderen 18 – 35 år, der disse faller utenfor Innovasjon Norges ordninger.

Hemnes kommunestyre har vedtatt følgende retningslinjer for forvaltning og bruk av gründerfondet:

a)            Gründerfondet skal tilgodese gründere i alderen 18 – 35 år med konkrete forretningsideer, og som har behov for å øke sin kompetanse med tanke på å starte egen bedrift - fortrinnsvis i Hemnes kommune - og der disse faller utenfor Innovasjon Norges individuelle ordninger.

b)            Tilskuddet til hver søknad/ prosjekt har et maksimalbeløp som ikke skal overstiger kr 15 000.-

c)            Dekning av egne utgifter som f. eks. tapt arbeidsfortjeneste og kjøregodgjørelse kan dekkes med inntil maks 50 % av beregna utgifter.

d)            Gründerfondet skal ikke benyttes til å finansiere kommunens egne tiltak og tilbud til gründeropplæring.

Det er ingen søknadsfrist for ordningen.

Søknad sendes Hemnes kommune v/ rådmann, Sentrumsveien 1, 8646 Korgen