Bilde 2.jpgSå langt har kommunen satt 30 vaksiner på sykehjemsbeboere. Vi vil i løpet av januar bli ferdig med å vaksinere sykehjemsbeboere og beboere i omsorgsbolig i fysisk tilknytning til sykehjemmene. Fra uke 2 begynner man å vaksinere utvalgt helsepersonell.

I starten av februar vil vi gå over til neste gruppe som er hjemmeboende over 85 år. Vi er i gang med å ringe til innbyggere over 85 år for å kartlegge hvem som ønsker å vaksinere seg.

Tredje gruppe vil være innbyggere over 75 år. Hvor fort vi er klare til å vaksinere disse innbyggerne avhenger av hvor mange doser vaksine kommunen ukentlig mottar.

Når vi er ferdig med gruppen over 75 år går vi videre til innbyggere over 65 år.  I denne gruppen vil vi i tillegg gi tilbud om vaksinasjon til personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp.

Kommunen samarbeider med fastlegene for å få oversikt over innbyggere i risikogruppene. Det vil bli gitt nærmere informasjon for hvordan påmelding til vaksinasjon for denne målgruppen vil foregå. Vi ber om at innbyggere i størst mulig grad ikke kontakter fastlegen direkte for spørsmål rundt dette.