Hemnes kommune fikk i helgen registrert et nytt tilfelle med Covid-19. Vedkommende person oppholder seg i annen kommune og blir fulgt opp i respektive kommune.