Med bakgrunn i smittesituasjonen, viderefører kommuneoverlegen tiltak for å forhindre spredning av smitte til de mest sårbare, pasienter og brukere.

  • besøkende skal bruke munnbind under besøket
    • det skal utvises skjønn som ivaretar pasientens beste, til eksempel hvis munnbindet skaper utrygghet, eller er forstyrrende for kommunikasjon.
  • besøkende skal oppholde seg på pasientens rom
    • hvis pasienten ønsker å samle flere besøkende, f.eks. for å feire fødselsdag, kan fellesarealer benyttes til dette formål etter avtale. Da er til enhver tid gjeldede nasjonale begrensninger for sosiale samlinger gjeldende.
  • det anmodes om at det ikke kommer mange besøkende samtidig til den enkelte beboer
  • grunnleggende smitteverntiltak skal etterleves
  • regelen om 1-meters avstand gjelder fremdeles, med unntak for personer i samme husstand

Unntak:

  • Ved livets siste fase, og ved betydelig forverring av allmentilstand.

Alle pårørende og andre besøkende:
Det er ikke lett for de som bor på senteret å ta ansvar for å redusere antall nærkontakter slik helsemyndighetene har sagt vi skal – derfor anmodes dere om å være bevisst på dette og bidra så godt dere kan.

Hvis smittesituasjonen tilsier det, kan det i løpet av denne perioden komme strengere tiltak!

Februar 2022
Beredskapsgruppen