Byggeskikkprisen i Hemnes vil i år bli utdelt for 4. gang.

Prisen skal være en hederspris for bebyggelse samt uteanlegg i kommunen, som gjennom sin utforming og innpassing i sted og miljø kan bidra til å heve den almene byggeskikk.

Prisen kan gis til nybygg, tilbygg, rehabiliteringsarbeider eller uteanlegg realisert i løpet av de siste 5 år.

Nærmere vedtekter for byggeskikkprisen finner du her. Du kan også få disse ved henvendelse til Hemnes kommune, servicekontoret tlf. 75197000.

Prisen overrekkes på et prisutdelingsarrangement høsten 2014

Frist for innsending av forslag på kandidater for i år er 20. juni 2014