Bygdeutviklingsprisen 2015
Har du starta ei vellukka bedrift eller næring med basis i bygdenes og landbrukets ressursar? Då kan du vinne 300 000 kroner.

Innovasjon Norge deler kvart år ut Bygdeutviklingsprisen. Prisen er ein bedrifts- og næringsutviklingspris for dei som har etablert ei vellukka bedrift eller næring med basis i bygdenes og landbrukets ressursar.
 
Rørosmat vant den nasjonale Bygeutviklingsprisen 2014. Fra v: Statsråd Sylvi
Listhaug. (t.v.), styreleiar i Rørosmat Ingulf Galåen, daglig leiar i Rørosmat,
Kristin Bendixvold og Anita Krohn Traaseth, administrerande direktør i
Innovasjon Noreg.


Det vert kåra ein vinnar i kvart fylke som får 
50 000 kroner. Vinnarane deltek i konkurransen om den nasjonale prisen som er på 250 000 kroner.
Vi søkjer bedrifter eller personar med næringsverksemd i basis i bygdenes og landbrukets ressursar. Kandidatane vert vurdert etter følgjande kriterier:
•    Økonomisk resultat/lønsemd
•    Nyskaping/originalitet
•    Sysselsetting, særleg for kvinner og ungdom
•    Sosial og miljømessig berekraft, herunder utnytting av lokale ressursar, fortrinn og ringverknader i lokalsamfunnet
 

Meld kandidat til Bygdeutviklingsprisen 2015 Innen 25. august (Klikk på teksten)