Det har vært utlyst en stilling som bygdeutvikler i Hemnes kommune. 11 personer søkte på stillingen.

Marit Valla  ble tilbudt stillingen og har nå takket ja. Hun vil begynne den 6.8.d.å. I en overgangsperiode vil hun kombinere jobben som bygdeutvikler med franskundervisning i grunnskolen.

 Valla er bosatt i Hemnes kommune og har høyskolekompetanse innenfor språk, reiseliv og markedsføring. Hun har en allsidig praksis bla. innenfor Innovasjon Norge. 

Rådmannen er glad for at hun takket ja til jobben og ser frem til at hun kan sette sitt preg på en spennende og nyopprettet stilling.
 
Utlysningsteksten viste at dette er en stilling som "favner vidt". Stillingen ble opprettet av kommunestyret i budsjettdokument for 2012.


Hilsen

Amund Eriksen
rådmann i Hemnes kommune

tlf. 75 19 0 10, 41 47 56 80

amund.eriksen@hemnes.kommune.no