Bygdemøter.png

Norske Parker, som er organet for de regionale- og lokale parkene i Norge, definerer Park på følgende måte: En dynamisk, langsiktig og forpliktende samarbeidsplattform for lokalsamfunn, myndigheter og næringsliv med en interesse for å ivareta og videreutvikle natur- og kulturverdier i et definert landskaps- og identitetsområde.

Området er enda ikke definert. Muligens blir vi enige om å inkludere hele kommunen, det blir opp til arbeidsgruppa på bakgrunn av innspill som kommer underveis. For å få en god prosess der alle kan delta og bidra med sine synspunkter og ideer, inviterer vi derfor til Parkmøter i slutten av januar.

På disse møtene vil det bli informert om hva det vil si å utvikle en «Park», hvilken betydning det kan få for kommunen og befolkningen, hvordan kommunen tenker å jobbe framover og hvordan hver enkelt som ønsker det, kan bidra både i arbeidsgrupper og/eller individuelt. Det blir også rom for gode diskusjoner over en kopp kaffe ☺

Vi har presentert prosjektet både for Kommunal- og regionaldepartementet, Fylkeskommunen, Fylkesmannen, Innovasjon Norge og Norske Parker, og de er imponert over hva vi har å tilby i Hemnes og har stor tro på at vi er på rett vei.

Vi håper du har lyst til å gå opp denne veien sammen med oss og være med på starten av det som kan bli en veldig spennende utvikling framover!

Møtene holdes på følgende steder:

Tirsdag 21. januar kl. 18:00         Finneidfjord Samfunnshus (også for Bjerkaværingene)

Onsdag 22. januar kl. 18:00        Gammelskolen i Bleikvasslia

Torsdag 23. januar kl. 18:00       Albertines Hus på Hemnesberget

Mandag 27. januar kl. 18:00       Strand i Leirskardalen

Hjertelig velkommen!


PS: Mer informasjon og aktuelle linker finner du her: http://www.hemnes.kommune.no/pressemelding-okstindan-natur-og-kulturpark.5319996-248093.html

Vennlig hilsen
Marit Valla

Bygdeutvikler i Hemnes kommune
Mobil: 954 76544