Korgenfjellet.jpg

Etter vedtak i kommunestyret er budsjettet for brøyting av Korgfjellveien redusert med 100 000,-. Dette medfører at veien ikke blir tatt opp og brøytet til våren, det kan også medføre redusert omfang av brøyting opp til bom ved p-plass på Sørsihågen på forvinteren.