Kommunestyret behandler og vedtar dokumentet 09.12.2014.

Formannskapets innstilling til årsbudsjett 2015, økonomiplan 2015-2018 er rådmannens forslag med endringer vedtatt av formannskapet 18.11.2014.

 Dokumentene ligger nedenfor og i papirutgave på rådhuset.

 

 Frist for innlevering av innspill årsbudsjett og økonomiplan er 01.12.2014.