Omsorgstjenesten vil også benytte anledningen til å takke Frivilligsentralen for at de også denne gangen var behjelpelig med å skaffe frivillige som gjør at vi kan gjennomføre denne undersøkelsen på en skikkelig måte for 6. gang.

Kari Brendås Lillebjerka
Enhetsleder Omsorgstjenesten
Tlf 97899965/75197117