I uke 48 og 49 i 2021 skal omsorgstjenesten gjennomføre brukerundersøkelser. Det er tre år siden sist det ble gjennomført brukerundersøkelse i tjenesten.

Undersøkelsen går parallelt i hele tjenesten; Hemnesberget omsorgstjeneste, Korgen omsorgstjeneste og Miljøtjenesten.

Vi benytter som tidligere KS`s brukerundersøkelse «Bedre kommune». Det betyr at det brukes standard informasjon og skjemaer. Det gjør at Hemnes kommune kan sammenligne seg med andre kommuner. Det betyr også at vi kan sammenligne oss med oss selv, er vi blitt bedre? Du kan lese mer om dette på www.bedrekommune.no

Resultatet av undersøkelsen blir kunngjort.


Med vennlig hilsen
Kari Brendås Lillebjerka

Enhetsleder Omsorgstjenesten