Brukerundersøkelse 2018 vedleggOmsorgstjenesten i Hemnes har gjennomført brukerundersøkelse, etter samme lest som tidligere år. Vedlagt ligger en rapport som viser resultatet.

 

Enhetsleder for omsorgstjenesten er tilfreds med resultatet. Samtidig kommer det klart fram hvor det er størst forbedringspotensiale, det er veldig bra. Det er alltid rom for forbedringer.

 

Brukerundersøkelse omsorgstjenesten.pdf

 

Brukerundersøkelse vedlegg.pdf

 

Brukerundersøkelse 2018 vedlegg