Korgenfjellet.jpg

I innsparingsprosessen i 2013 ble budsjettet for opp-brøyting av veien opp til Korgfjellet tatt bort, men i budsjettmøtet i kommunestyret i desember i fjor er det satt av midler til formålet. Det vil si at opp-brøyting til våren blir gjennomført på samme måte som tidligere år.

Tidspunkt for opp-taking av veien til våren vurderes ut fra snø forholdene, men i en «normalvinter» blir veien tatt opp helt til toppen til påske. Hvis forholdene ligger til rette for det kan veien til parkeringsplass i Sørhågen bli tatt opp tidligere.