Enhet for tekniske tjenester vurderer fortløpende vær- og føreforholdene når det gjelder stenging av Korgfjellet. I år som tidligere vil vegen bli stengt ved gamle søppeltippen. Vegen stenges uten nærmere forvarsel hvis værforholdene tilsier det.

Okstinden