I forbindelse med oppstart av årets brøytesesong oppfordrer Hemnes kommune til at det ikke parkeres biler, hengere og annet utstyr unødig langs veiene slik at de er til hinder for brøytingen på kommunale veier. Det er veldig lett at det oppstår skader, i tillegg forsinker dette brøytingen betraktelig.