Den årlige brannvernuka ble arrangert i uke 38. Kampanjen er et samarbeid mellom Norsk brannvernforening, DSB, If forsikring og det lokale brannvesenet i over 300 kommuner. Lørdag 20.09.08 arrangertes det åpen brannstasjon i mange av landets kommuner. I Hemnes kommune valgte brannvesenet å "dra ut til folket" og stilte seg opp på henholdsvis Torget på Hemnesberget og ved Korgensenteret i Korgen. Her ble det demonstrert brannslokking ved hjelp av pulverapparat og brannteppe, samt informasjon om brannvern i hjemmet. Publikum som ønsket det fikk også prøve seg på slokking. Barna fikk delt ut aktivitetshefte, capser med påtrykk "Hjemmets brannsjef " og fikk kjøre en tur med brannbil, noe som syntes falle i smak hos de fleste. Arrangementet var godt besøkt og syntes å være ett populært tiltak blant voksne og barn.

Vedlagte bilder er fra arrangementet i Korgen.

Brannvernuka - bilde 1a

Brannvernuka - bilde 2