Brannsikkerheten i boks

Brannvesenet vil gjerne bidra til at brannsikkerheten er «i boks» for hyttefolket.

I påsken vil noen få besøk av brannvesenet for en hyggelig prat om brannsikkerhet. De deler også ut en egen boks med et røykvarslerbatteri, et lite hefte om brannsikkerhet på hytta og et kortspill.

Det er forsikringsselskapet Tryg, Norsk brannvernforening og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som i samarbeid med Hemnes brannvesen, står bak kampanjen. -Det er mange gode grunner til å ta brannsikkerheten på alvor, også på hytta, sier Bjørn-Erik Dambråten, varabrannsjef i Hemnes brannvesen. -Mange hytter er lokalisert slik at vi i brannvesenet ikke alltid rekker frem i tide til å slokke, om uhellet først er ute.

Derfor ønsker vi å informere hyttefolket om brannsikkerhet på hytta. Om alle gir dette den oppmerksomhet det fortjener, kan vi kanskje unngå tragiske hyttebranner i vårt område, sier Dambråten.

Bakgrunn:
Kampanjen utføres av brannvesenet i de fleste av landets store hyttekommuner.

 • Anslag viser at verdier for over 300 millioner kroner gikk tapt i hyttebranner sist år
 • Feil montering, mangelfullt vedlikehold, feil bruk av pipe og ildsted er den klart vanligste brannårsaken
 • Håndverksmessig egeninnsats er normalt større på hytter enn i ordinære boliger. Dette kan gi større fare for brann
 • Mange hytter ligger utenfor allfarvei, noe som ofte medfører lengre utrykningstid for brannvesenet til en hytte enn til en bolig
 • Alle hytter skal ha minst én fungerende røykvarsler, i tillegg til et godkjent brannslokkeapparat eller en husbrannslange. På hytta må man selv være forberedt på å slokke en eventuell brann.

Sjekkliste for brannsikkerhet på hytta:

 • Sjekk røykvarsler hver gang dere tar i bruk hytta. Test også en gang i året med røyk.
 • Bytt batteri minimum en gang per år. • Kontroller at brannslukningsapparatet er lett tilgjengelig.
 • Sørg for å ha gode rømningsmuligheter.
 • Gå aldri fra levende lys.
 • Ikke bruk peis/ovn som tørkestativ.
 • Sørg for jevnlig feiing av pipa.
 • Sørg for å håndtere askeavfall på en forsvarlig måte.
 • Ikke gå fra hytta med elektriske apparater i bruk.
 • Vær ekstra varsom ved bruk av gass. Sjekk utstyr og slanger jevnlig.

Kontaktpersoner for pressen:

Bjørn-Erik Dambråten, varabrannsjef Hemnes brannvesen. Tlf: 480 36 420
Dagfinn Kalheim, adm. direktør i Norsk brannvernforening Tlf: 977 59 029
Heidi Fürstenberg, seksjonsleder for bygning og eiendeler i Tryg Tlf: 97671374
Anders L Blakseth, avdelingsleder i enhet for forebygging, DSB Tlf: 958 94 101

 

Brannvern